Paprastojo uosio provenencijų (kilmių) rajonai Lietuvoje
    Provenance regions of Fraxinus excelsior in Lithuania