Mažalapės liepos provenencijų (kilmių) rajonai Lietuvoje
    Provenance regions of Tilia cordata in Lithuania