Paprastojo klevo provenencijų (kilmių) rajonai Lietuvoje
    Provenance regions of Acer platanoides in Lithuania