Juodalksnio provenencijų (kilmių) rajonai Lietuvoje
    Provenance regions of Alnus glutinosa in Lithuania