Karpotojo beržo provenencijų (kilmių) rajonai Lietuvoje
    Provenance regions of Betula pendula in Lithuania