Paprastojo ąžuolo provenencijų (kilmių) rajonai Lietuvoje
    Provenance regions of Quercus robur in Lithuania