Uosių paplitimas Lietuvoje
    Distribution of Fraxinus excelsior in Lithuania