Liepų paplitimas Lietuvoje
    Distribution of Tilia cordata in Lithuania