Klevų paplitimas Lietuvoje
    Distribution of Acer platanoides in Lithuania