Juodalksnių paplitimas Lietuvoje
    Distribution of Alnus glutinosa in Lithuania