Lietuvos lapuočių medžių genetinių išteklių išsaugojimo ex situ objektai
    Units for ex-situ conservation of forest genetic resources of broadleaved tree species in Lithuania