Drebulių paplitimas Lietuvoje
    Distribution of Populus tremula in Lithuania