Paprastojo ąžuolo genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos objektų išdėstymas Lietuvoje
    Distribution of gene conservation and tree breeding units of Quercus robur in Lithuania