Miško genetinių išteklių žemėlapiai

Visų miško medžių rūšių genetinių išteklių objektai:
Lietuvos miško genetiniai ištekliai in-situ
Lietuvos miško genetiniai ištekliai ex-situ
Lietuvos lapuočių medžių genetiniai ištekliai ex-situ
Lapuočių bandomieji selekciniai želdiniai - interaktyviame Google žemėlapyje

Atskirų miško medžių rūšių genetinių išteklių išsaugojimo, tyrimo ir selekcijos objektai Lietuvoje:
Paprastosios pušies - Pinus sylvestris L.
Paprastosios eglės - Picea abies (L.) Karst.
Paprastojo ąžuolo - Quercus robur L.
Paprastojo uosio - Fraxinus excelsior L.
Karpotojo beržo - Betula pendula Roth.
Drebulės - Populus tremula L.
Juodalksnio - Alnus glutinosa L. Gaertn.
Mažalapės liepos - Tilia cordata L.
Paprastojo klevo - Acer platanoides L.
Guobinių - Ulmus spec.

Žiūrėti Google.maps su želdinių sąrašu šalia žemėlapio       Interaktyvus žemėlapis: informacija apie želdinius - spausti ant objekto ženklo, mygtukai kairiame viršutiniame kampe: + artinti, - tolinti, < > slinkti žemėlapį

Atskirų miško medžių rūšių provenencijų (kilmės) rajonai Lietuvoje:
Paprastosios pušies - Pinus sylvestris L.
Paprastosios eglės - Picea abies (L.) Karst.
Paprastojo ąžuolo - Quercus robur L.
Paprastojo uosio - Fraxinus excelsior L.
Karpotojo beržo - Betula pendula Roth.
Drebulės - Populus tremula L.
Juodalksnio - Alnus glutinosa L. Gaertn.
Mažalapės liepos - Tilia cordata L.
Paprastojo klevo - Acer platanoides L.
Guobinių - Ulmus spec.

Miško medžių rūšių provenencijų rajonai Europoje, GIS (reikia atidaryti atskirame lange)

Lietuvos miško sėklinės plantacijos

Lietuvos miškai pagal vyraujančias medžių rūšis

Atskirų miško medžių rūšių išplitimas Lietuvoje:
Paprastosios pušies - Pinus sylvestris L.
Paprastosios eglės - Picea abies (L.) Karst.
Maumedžių - Larix spec.
Paprastojo ąžuolo - Quercus robur L.
Paprastojo uosio - Fraxinus excelsior L.
Karpotojo beržo - Betula pendula Roth.
Drebulės - Populus tremula L.
Juodalksnio - Alnus glutinosa L. Gaertn.
Mažalapės liepos - Tilia cordata L.
Paprastojo klevo - Acer platanoides L.
Guobinių - Ulmus spec.

VMT Lietuvos miškų žemėlapis (savivaldybės-miškų urėdijos-girininkijos-kvartalai)

VMT interaktyvus Lietuvos miškų žemėlapis (pagal urėdijas, su kvartalais)

VMT interaktyvus Lietuvos miškų atlasas (urėdijų, girininkijų)(2006 m. demonstracinis)

Genetinių tyrimų žemėlapiai:
Ąžuolo haplotipų (cDNR) paplitimas Baltijos regione


Europos miško genetinių išteklių žemėlapiai:
EUFGIS - Europos miško genetinių išteklių išsidėstymo žemėlapiai (EUFORGEN programa)
TREEBREEDEX - Europos miško selekcinių objektų išsidėstymo žemėlapiai ir duomenų bazėLietuvos miško genetinių išteklių svetainė autorius Alfas Pliūra

Atgal